Werkwijzen

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende werkwijzen die Kernlogopedie inzet tijdens behandelingen.

preverbale logopedie

Ondersteunde Communicatie

Ondersteunde Communicatie (OC) is het inzetten van alle mogelijke communicatievormen en -hulpmiddelen om communicatie toch mogelijk te maken met mensen die – vanwege (ernstige) stoornissen of beperkingen – belemmeringen ervaren in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van taal. Bij OC spelen de communicatiepartners een belangrijke rol: ook zij moeten de ondersteunende communicatievormen kunnen gebruiken. Samen gaan we daarom op onderzoek uit welk OC-middel het beste past bij je kind en jullie gezin. Ik help bij de aanvraag van een OC-middel bij de zorgverzekeraar en bij de implementatie ervan zodat iedereen er mee leert werken.

Floorplay

De FloorPlay methode is een praktische methode waarbij ouders leren om contact te maken met hun kind door middel van spel en tijdens dagelijkse activiteiten.
Een kind doorloopt in de eerste levensfase verschillende sociaal-emotionele ontwikkelingsstappen. De Floorplay methode maakt deze stappen inzichtelijk en kijkt waar er mogelijke ‘gaten’ zijn. Door middel van video interactiebegeleiding worden ouders gecoacht met als doel het verstevigen van de ouder-kindrelatie en het plezier samen ervaren!
Ik ben opgeleid tot Floorplay begeleider bij RINO. Ik bied de Floorplay methodiek binnen de logopedische behandeling aan als ondersteuning bij het versterken van de sociaal-emotionele en communicatieve ontwikkeling van je kind. Daarnaast is het mogelijk een Floorplay traject te starten vanuit.

Video interactiebegeleiding

Middels video interactiebegeleiding bied ik logopedische begeleiding bij hulpvragen rondom de communicatie met je kind. We leggen de focus telkens op één aspect van de communicatie. Denk aan: het volgen van je kind, taal toevoegen, beurtwisseling. Jij filmt thuis videofragmenten met je kind en samen bekijken en bespreken we deze beelden. In overleg maak ik spelopdrachten en activiteiten die je thuis met je kind kunt doen, al dan niet met Ondersteunende Communicatie hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan interactief voorlezen of samen koekjes bakken met een taalactiviteitenkaart. Video interactiebegeleiding is ook geheel op afstand mogelijk middels videobellen.

PROMPT

PROMPT staat voor Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Bij het gebruik van deze methode leert je kind om stem te geven en klanken te maken door middel van tactiele ondersteuning (PROMPTS). Ik bied met mijn vingers van buitenaf de mond en kaak hulp bij het vormen van de klinkers en medeklinkers. Hierdoor leert je kind de klanken te voelen en is het gemakkelijker ze te vormen. We kijken samen welke klanken of woorden belangrijk zijn voor je kind om te leren en slijpen deze als het ware in door auditieve, visuele en tactiele stimulatie. We oefenen tijdens een activiteit die je kind leuk vindt. Ik heb de PROMPT 1 cursus afgerond.

LOeS-werkwijze

De LOeS-werkwijze is een Lees Ontwikkeling en Spelling werkwijze om leerlingen die niet of nauwelijks spreken te leren lezen en spellen met hulp van hun Ondersteunend Communicatiehulpmiddel (OC-middel).
De werkwijze is toepasbaar binnen de leesmethode die je kind gebruikt op school. Er kan op elk leesniveau worden ingestapt. Deelvaardigheden als automatisch herkennen, decoderen, spellen, herkennen van klanken en klanktekenkoppeling worden geoefend. Hierbij wordt de informatie via meerdere modaliteiten aangeboden zodat het beter verankerd. Visueel (picto’s, letters en klankgebaren), auditief (gesproken letters en woorden, spraakuitvoer van het OC-middel) en tactiel (klankgebaren, Prompts, spelmateriaal en voorwerpen).
In overleg kunnen de logopedische behandelingen met de LOeS-werkwijze ook via videobellen worden gegeven.

Interactief voorlezen

Bij interactief voorlezen gaat het niet om het uitlezen van het boek, maar om het samen ervaren van het boek. Samen kijken we voor welk boek je kind interesse heeft en maken we het boek interactief zodat alle zintuigen geprikkeld worden. Denk aan gebruik van pictogrammen, knuffels, plantenspuit (want het gaat regenen!) etc. We kunnen ervoor kiezen om op bepaalde woorden de focus te leggen, zodat de taalontwikkeling wordt gestimuleerd, of juist de nadruk te leggen op een bepaalde handeling die in het boek voorkomt zodat je kind opeenvolgingen leert herkennen. Samen zoeken we naar het plezier in met elkaar lezen.

klankschalen

Klankschalen

Klankschalen kunnen een ontspannen werking hebben op lichaam en geest. Het lichaam bestaat voor ongeveer 60% uit water. Door het aanslaan van de klankschalen wordt dit water in trilling gebracht en kunnen blokkades in het lichaam los worden gelaten. Ik gebruik regelmatig klankschalen tijdens logopedie voor ontspanning of het verhogen van de alertheid van een kind. Ook geef ik klankmassages en klanksessies aan kinderen en volwassenen, al dan niet met een beperking. Bij de klankmassages gebruik ik klankschalen die in afstemming zowel op als om het lichaam worden gezet. Tijdens klanksessies gebruik ik meerdere instrumenten om tot een diepe ontspanning te komen.

Creatieve werkvormen

Ik zet graag creatieve middelen in tijdens mijn begeleiding die aansluiten bij de belevingswereld van je kind.
Zo gebruik ik regelmatig handpoppen. De handpop kan fungeren als vriendje voor je kind. Vaak kan het werken ermee een ingang zijn om tot contactname te komen en samen een activiteit uit te voeren. Zo zorgt de pop er voor dat je kind zich sneller op zijn gemak voelt.
Ook gebruik ik muziekinstrumenten als middel om te communiceren. Muziek kun je ook zien als een taal waarmee je contact kunt maken en reageren op de ander. Samen liedjes zingen met de gitaar, klappen, trommelen. Door samen uit te proberen en te ervaren kijken we wat aansluit bij je kind.
Tenslotte maak ik muziekvideo’s met Nederlands met Gebaren (NmG) en taalactiviteitenkaarten om over de video te kunnen praten met je kind.

Werkwijzen

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende werkwijzen die Kernlogopedie inzet tijdens behandelingen.

Ondersteunde Communicatie

Ondersteunde Communicatie (OC) is het inzetten van alle mogelijke communicatievormen en -hulpmiddelen om communicatie toch mogelijk te maken met mensen die – vanwege (ernstige) stoornissen of beperkingen – belemmeringen ervaren in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van taal. Bij OC spelen de communicatiepartners een belangrijke rol: ook zij moeten de ondersteunende communicatievormen kunnen gebruiken. Samen gaan we daarom op onderzoek uit welk OC-middel het beste past bij je kind en jullie gezin. Ik help bij de aanvraag van een OC-middel bij de zorgverzekeraar en bij de implementatie ervan zodat iedereen er mee leert werken.

Floorplay

De FloorPlay methode is een praktische methode waarbij ouders leren om contact te maken met hun kind door middel van spel en tijdens dagelijkse activiteiten.
Een kind doorloopt in de eerste levensfase verschillende sociaal-emotionele ontwikkelingsstappen. De Floorplay methode maakt deze stappen inzichtelijk en kijkt waar er mogelijke ‘gaten’ zijn. Door middel van video interactiebegeleiding worden ouders gecoacht met als doel het verstevigen van de ouder-kindrelatie en het plezier samen ervaren!
Ik ben opgeleid tot Floorplay begeleider bij RINO. Ik bied de Floorplay methodiek binnen de logopedische behandeling aan als ondersteuning bij het versterken van de sociaal-emotionele en communicatieve ontwikkeling van je kind. Daarnaast is het mogelijk een Floorplay traject te starten vanuit PGB.

VIB

Middels video interactiebegeleiding (VIB) bied ik logopedische begeleiding bij hulpvragen rondom de communicatie met je kind. We leggen de focus telkens op één aspect van de communicatie. Denk aan: het volgen van je kind, taal toevoegen, beurtwisseling. Jij filmt thuis videofragmenten met je kind en samen bekijken en bespreken we deze beelden. In overleg maak ik spelopdrachten en activiteiten die je thuis met je kind kunt doen, al dan niet met Ondersteunende Communicatie hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan interactief voorlezen of samen koekjes bakken met een taalactiviteitenkaart. Video interactiebegeleiding is ook geheel op afstand mogelijk middels videobellen.

PROMPT

PROMPT staat voor Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Bij het gebruik van deze methode leert je kind om stem te geven en klanken te maken door middel van tactiele ondersteuning (PROMPTS). Ik bied met mijn vingers van buitenaf de mond en kaak hulp bij het vormen van de klinkers en medeklinkers. Hierdoor leert je kind de klanken te voelen en is het gemakkelijker ze te vormen. We kijken samen welke klanken of woorden belangrijk zijn voor je kind om te leren en slijpen deze als het ware in door auditieve, visuele en tactiele stimulatie. We oefenen tijdens een activiteit die je kind leuk vindt. Ik heb de PROMPT 1 cursus afgerond. 

LOeS

De LOeS-werkwijze is een Lees Ontwikkeling en Spelling werkwijze om leerlingen die niet of nauwelijks spreken te leren lezen en spellen met hulp van hun Ondersteunend Communicatiehulpmiddel (OC-middel).
De werkwijze is toepasbaar binnen de leesmethode die je kind gebruikt op school. Er kan op elk leesniveau worden ingestapt. Deelvaardigheden als automatisch herkennen, decoderen, spellen, herkennen van klanken en klanktekenkoppeling worden geoefend. Hierbij wordt de informatie via meerdere modaliteiten aangeboden zodat het beter verankerd. Visueel (picto’s, letters en klankgebaren), auditief (gesproken letters en woorden, spraakuitvoer van het OC-middel) en tactiel (klankgebaren, Prompts, spelmateriaal en voorwerpen).
In overleg kunnen de logopedische behandelingen met de LOeS-werkwijze ook via videobellen worden gegeven.

Interactief voorlezen

Bij interactief voorlezen gaat het niet om het uitlezen van het boek, maar om het samen ervaren van het boek. Samen kijken we voor welk boek je kind interesse heeft en maken we het boek interactief zodat alle zintuigen geprikkeld worden. Denk aan gebruik van pictogrammen, knuffels, plantenspuit (want het gaat regenen!) etc. We kunnen ervoor kiezen om op bepaalde woorden de focus te leggen, zodat de taalontwikkeling wordt gestimuleerd, of juist de nadruk te leggen op een bepaalde handeling die in het boek voorkomt zodat je kind opeenvolgingen leert herkennen. Samen zoeken we naar het plezier in met elkaar lezen.

Klankschalen

Klankschalen kunnen een ontspannen werking hebben op lichaam en geest. Het lichaam bestaat voor ongeveer 60% uit water. Door het aanslaan van de klankschalen wordt dit water in trilling gebracht en kunnen blokkades in het lichaam los worden gelaten. Ik gebruik regelmatig klankschalen tijdens logopedie voor ontspanning of het verhogen van de alertheid van een kind. Ook geef ik klankmassages en klanksessies aan kinderen en volwassenen, al dan niet met een beperking. Bij de klankmassages gebruik ik klankschalen die in afstemming zowel op als om het lichaam worden gezet. Tijdens klanksessies gebruik ik meerdere instrumenten om tot een diepe ontspanning te komen.

Creatieve werkvormen

Ik zet graag creatieve middelen in tijdens mijn begeleiding die aansluiten bij de belevingswereld van je kind.
Zo gebruik ik regelmatig handpoppen. De handpop kan fungeren als vriendje voor je kind. Vaak kan het werken ermee een ingang zijn om tot contactname te komen en samen een activiteit uit te voeren. Zo zorgt de pop er voor dat je kind zich sneller op zijn gemak voelt.
Ook gebruik ik muziekinstrumenten als middel om te communiceren. Muziek kun je ook zien als een taal waarmee je contact kunt maken en reageren op de ander. Samen liedjes zingen met de gitaar, klappen, trommelen. Door samen uit te proberen en te ervaren kijken we wat aansluit bij je kind.
Tenslotte maak ik muziekvideo’s met Nederlands met Gebaren (NmG) en taalactiviteitenkaarten om over de video te kunnen praten met je kind.

Kernlogopedie | Tel: 06-38175802 | info@kernlogopedie.nl                                                                          Privacyreglement                                                                                                                                

Kernlogopedie 
Tel: 06-38175802 
info@kernlogopedie.nl                                         

Privacyreglement