Vergoedingen

 

Ik werk bewust contractvrij. Dit betekent dat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars. De afgelopen jaren is de regeldruk in de zorg enorm toegenomen. Zorgverzekeraars eisen veel op administratief gebied, tegenover een tarief dat 25% onder het adviestarief van de Nederlandse Zorgautoriteit ligt. Ik ben van mening dat ik meer kwaliteit kan leveren en meer aandacht kan hebben voor mijn cliënten als ik me niet bezig hoef te houden met zaken die niets te maken hebben met de inhoud van dit mooie vak. Daarom werk ik met vrije prijzen die gebaseerd zijn op het adviestarief van de NZa.

Contractvrije logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. Alleen voor volwassenen geldt het wettelijk eigen risico van €385,-. Voor vergoeding vraagt de zorgverzekeraar in de meeste gevallen om een geldige verwijzing van een arts of specialist. Er zijn twee soorten polissen:

Restitutiepolis:
Bij een restitutiepolis ben je vrij in de keuze van logopedist ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.  Let op! sommige verzekeraars vergoeden niet alle logopedische diensten (zie tabel hieronder). Vraag zelf bij je zorgverzekering na welke codes wel en niet worden vergoed.

Naturapolis:
Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg voor een gedeelte vergoed (meestal rond de 75%). Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie over de vergoeding en vraag altijd na welke codes wel en niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Begeleiding vanuit PGB:
Vanuit het Persoons Gebonden Budget is individuele begeleiding ook mogelijk. Dit is geen logopedie, maar ondersteuning thuis, op school of in de instelling waar de cliënt woont. Kijk voor meer informatie hier of neem contact op om te overleggen naar de mogelijkheden.

 

Ik hanteer de volgende vergoedingen in 2021:

 

DienstVergoeding
Kennismakingsgesprekgratis
Anamnese en onderzoek na verwijzing (60 min)€82,-
Individuele zitting reguliere logopedie (30 min)€41,-
Individuele zitting preverbale logopedie (30 min)€61,-
Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen (60 min)*€82,-
Uittoeslag voor behandeling aan huis/instelling €21,-
Instructie/overleg logopedie ouders/verzorgers van de cliënt (per 30 min)*€41,-
Overleg met derden (per 30 min)*€41,-
Verslaglegging aan derden (per 30 min)*€41,-
Individuele begeleiding vanuit PGB (per uur)€61,-
Trainingen op maatin overleg
* niet elke zorgverzekeraar vergoedt deze diensten.

Voor het eerste consult wordt zowel de prestatie “anamnese en onderzoek na verwijzing” als de prestatie “individuele zitting” gedeclareerd. Alle diensten zijn vrijgesteld van BTW. De uittoeslag geldt voor een reistijd van maximaal 30 minuten vanuit Haarlem. Daarbuiten komt er €0,19 per km bij, welke kosten je niet kunt declareren bij de zorgverzekeraar.

Factuur
Ik stuur je maandelijks per e-mail een factuur. De factuur dien je zelf in bij je zorgverzekeraar.

 

 

 

Vergoedingen

 

Ik werk bewust contractvrij. Dit betekent dat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars. De afgelopen jaren is de regeldruk in de zorg enorm toegenomen. Zorgverzekeraars eisen veel op administratief gebied, tegenover een tarief dat 25% onder het adviestarief van de Nederlandse Zorgautoriteit ligt. Ik ben van mening dat ik meer kwaliteit kan leveren en meer aandacht kan hebben voor mijn cliënten als ik me niet bezig hoef te houden met zaken die niets te maken hebben met de inhoud van dit mooie vak. Daarom werk ik met vrije prijzen die gebaseerd zijn op het adviestarief van de NZa.

Contractvrije logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. Alleen voor volwassenen geldt het wettelijk eigen risico van €385,-. Voor vergoeding vraagt de zorgverzekeraar in de meeste gevallen om een geldige verwijzing van een arts of specialist. Er zijn twee soorten polissen:

Restitutiepolis:
Bij een restitutiepolis ben je vrij in de keuze van logopedist ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.  Let op! sommige verzekeraars vergoeden niet alle logopedische diensten (zie tabel hieronder). Vraag zelf bij je zorgverzekering na welke codes wel en niet worden vergoed.

Naturapolis:
Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg voor een gedeelte vergoed (meestal rond de 75%). Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie over de vergoeding en vraag altijd na welke codes wel en niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Begeleiding vanuit PGB:
Vanuit het Persoons Gebonden Budget is individuele begeleiding ook mogelijk. Dit is geen logopedie, maar ondersteuning thuis, op school of in de instelling waar de cliënt woont. Kijk voor meer informatie hier of neem contact op om te overleggen naar de mogelijkheden.

 

Ik hanteer de volgende vergoedingen in 2021:

 

Bewerken
Code Dienst Vergoeding
n.v.t. Kennismakingsgesprek gratis
4061 Anamnese en onderzoek na verwijzing (60 min) €80,-
4103/4104 Anamnese en onderzoek na verwijzing (60 min) met toeslag voor behandeling aan huis/ in een instelling €100,-
4000 Individuele zitting reguliere logopedie (30 min) €40,-
4001/4003 Individuele zitting reguliere logopedie (30 min) met toeslag voor behandeling aan huis/ in een instelling €60,-
4303 Individuele zitting preverbale logopedie (30 min) €60,-
4304/4310 Individuele zitting preverbale logopedie (30 min) met toeslag voor behandeling aan huis/ in een instelling €80,-
4315 Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen (60 min)* €80,-
4316/4317 Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen (60 min) met toeslag voor behandeling aan huis/ in een instelling* €100,-
4011 Instructie/overleg logopedie ouders/verzorgers van de cliënt (per 30 min)* €40,-
4313 Overleg met derden (per 30 min)* €40,-
4314 Verslaglegging aan derden (per 30 min)* €40,-
n.v.t. Begeleiding vanuit PGB (per uur, excl. reiskosten) €60,-
n.v.t. Trainingen op maat in overleg

* niet elke zorgverzekeraar vergoedt deze diensten.

 

Voor het eerste consult wordt zowel de prestatie “anamnese en onderzoek na verwijzing” als de prestatie “individuele zitting” gedeclareerd. Alle diensten zijn vrijgesteld van BTW. De uittoeslag geldt voor een reistijd van maximaal 30 minuten vanuit Haarlem. Daarbuiten komt er €0,19 per km bij, welke kosten je niet kunt declareren bij de zorgverzekeraar.

Factuur
Ik stuur je maandelijks per e-mail een factuur. De factuur dien je zelf in bij je zorgverzekeraar.

 

 

 

Schipholweg 184 | 2035 LB Haarlem | Tel: 06-38175802 | info@kernlogopedie.nl