Logopedische diensten

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende diensten die Kernlogopedie aanbiedt.

Intake & onderzoek

Tijdens het intake gesprek maken we kennis met elkaar en breng ik de hulpvraag in kaart. We stemmen verwachtingen en wensen op elkaar af en ik geef aan wat ik voor jou en je kind kan betekenen.
Tijdens het onderzoek kan ik de taal- en communicatievaardigheden van je kind in kaart brengen. Hoe dit onderzoek eruit ziet verschilt per kind. Ik film bijvoorbeeld een spelsituatie van jou en je kind, laat je een vragenlijst invullen of neem een taaltest af. Samen overleggen we wat de mogelijkheden zijn.
Ook kunnen we tijdens de onderzoeksfase onderzoeken welk Ondersteunend Communicatiehulpmiddel (OC-middel) geschikt is voor je kind. Ik neem diverse OC-middelen mee en samen bekijken we wat er wel en wat er niet werkt. Vinden we een geschikt OC-middel dan kan ik je begeleiden bij het doen van een aanvraag bij je zorgverzekeraar. Uit de onderzoeksfase komen doelen naar voren waar we in de behandeling mee aan de slag gaan.

Behandeling

Tijdens de behandeling werken we aan de eerder opgestelde doelen. Zo oefenen we bijvoorbeeld de communicatieve functie ”beurtwisseling” tijdens een spelletje bellenblaas. Of bakken we koekjes terwijl we taal modeleren door de spraakcomputer te gebruiken.
De behandelingen zullen enerzijds gericht zijn op advisering en overbrengen van kennis op de omgeving van het kind. Daarom is het van belang dat een ouder of begeleider bij de behandeling aanwezig is. Anderzijds kan ik ook 1 op 1 met je kind werken als dit wenselijk en effectief blijkt. Een betrokken samenwerking en afstemming tussen ouders/begeleiders en mij is hierin heel belangrijk.
Ik sluit mijn behandelingen nauw aan bij de belevingswereld en interesses van je kind. Daarom kom ik altijd bij ouders of instellingen zelf, zodat het kind in zijn of haar vertrouwde omgeving is. Ik werk met verschillende werkwijzen en methodieken binnen mijn behandelingen. Hier vind je daar meer informatie over.

Ondersteuning thuis

Ik kan je kind thuis, op school of in de instelling ondersteuning bieden vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB), waarbij het uitgangspunt is om samen plezier te hebben en spelenderwijs te leren. Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van je kind te handhaven of te bevorderen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij het leren lezen met de LOeS-werkwijze. Of ondersteuning van je kind in de klas bij het gebruik van de spraakcomputer. 
Vanuit PGB bied ik tevens begeleiding van je kind aan op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling met de Floorplay methodiek.
Samen bespreken we de wensen en mogelijkheden.

Training

Ik geef trainingen voor ouders en de omgeving van het kind, voor instellingen en scholen. Elke training is afgestemd op de wensen en behoeften van de doelgroep.
Denk bijvoorbeeld aan een training over interactief voorlezen voor ouders waarin je praktisch leert hoe je een boek interactief maakt zodat het aansluit bij de belevingswereld van je kind. Of een training voor leerkrachten hoe zij kinderen met een Ondersteunend Communicatiehulpmiddel (OC-middel) actief kunnen betrekken bij groepsactiviteiten.
Ook een training voor het netwerk rondom het kind is mogelijk. Hierin leert iedereen op welke manieren je kind communiceert, bijvoorbeeld met een spraakcomputer. De omgeving van het kind leert hoe zij je kind kunnen helpen bij het leren gebruiken van het OC-middel. 
Een meer algemene training voor instellingen of scholen over het gebruik van Ondersteunende Communicatie is ook een mogelijkheid.
Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Diensten

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende diensten die Kernlogopedie aanbiedt.

Intake en onderzoek

Tijdens het intake gesprek maken we kennis met elkaar en breng ik de hulpvraag in kaart. We stemmen verwachtingen en wensen op elkaar af en ik geef aan wat ik voor jou en je kind kan betekenen.
Tijdens het onderzoek kan ik de taal- en communicatievaardigheden van je kind in kaart brengen. Hoe dit onderzoek eruit ziet verschilt per kind. Ik film bijvoorbeeld een spelsituatie van jou en je kind, laat je een vragenlijst invullen of neem een taaltest af. Samen overleggen we wat de mogelijkheden zijn.
Ook kunnen we tijdens de onderzoeksfase onderzoeken welk Ondersteunend Communicatiehulpmiddel (OC-middel) geschikt is voor je kind. Ik neem diverse OC-middelen mee en samen bekijken we wat er wel en wat er niet werkt. Vinden we een geschikt OC-middel dan kan ik je begeleiden bij het doen van een aanvraag bij je zorgverzekeraar. Uit de onderzoeksfase komen doelen naar voren waar we in de behandeling mee aan de slag gaan.

Behandeling

Tijdens de behandeling werken we aan de eerder opgestelde doelen. Zo oefenen we bijvoorbeeld de communicatieve functie ”beurtwisseling” tijdens een spelletje bellenblaas. Of bakken we koekjes terwijl we taal modeleren door de spraakcomputer te gebruiken.
De behandelingen zullen enerzijds gericht zijn op advisering en overbrengen van kennis op de omgeving van het kind. Daarom is het van belang dat een ouder of begeleider bij de behandeling aanwezig is. Anderzijds kan ik ook 1 op 1 met je kind werken als dit wenselijk en effectief blijkt. Een betrokken samenwerking en afstemming tussen ouders/begeleiders en mij is hierin heel belangrijk.
Ik sluit mijn behandelingen nauw aan bij de belevingswereld en interesses van je kind. Daarom kom ik altijd bij ouders of instellingen zelf, zodat het kind in zijn of haar vertrouwde omgeving is. Ik werk met verschillende werkwijzen en methodieken binnen mijn behandelingen. Hier vind je daar meer informatie over.

Ondersteuning thuis

Ik kan je kind thuis, op school of in de instelling ondersteuning bieden vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB), waarbij het uitgangspunt is om samen plezier te hebben en spelenderwijs te leren. Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van je kind te handhaven of te bevorderen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij het leren lezen met de LOeS-werkwijze.. Of ondersteuning van je kind in de klas bij het gebruik van de spraakcomputer. 
Vanuit PGB bied ik tevens begeleiding van je kind aan op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling met de Floorplay methodiek.
Samen bespreken we de wensen en mogelijkheden.

Training

Ik geef trainingen voor ouders en de omgeving van het kind, voor instellingen en scholen. Elke training is afgestemd op de wensen en behoeften van de doelgroep.
Denk bijvoorbeeld aan een training over interactief voorlezen voor ouders waarin je praktisch leert hoe je een boek interactief maakt zodat het aansluit bij de belevingswereld van je kind. Of een training voor leerkrachten hoe zij kinderen met een Ondersteunend Communicatiehulpmiddel (OC-middel) actief kunnen betrekken bij groepsactiviteiten.
Ook een training voor het netwerk rondom het kind is mogelijk. Hierin leert iedereen op welke manieren je kind communiceert, bijvoorbeeld met een spraakcomputer. De omgeving van het kind leert hoe zij je kind kunnen helpen bij het leren gebruiken van het OC-middel.
Een meer algemene training voor instellingen of scholen over het gebruik van Ondersteunende Communicatie is ook een mogelijkheid.
Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Kernlogopedie | Tel: 06-38175802 | info@kernlogopedie.nl                                                                   Privacyreglement                                                                                                                                    

Kernlogopedie 
Tel: 06-38175802 
info@kernlogopedie.nl                                         

Privacyreglement